Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande: Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

I pressmeddelandet utskickat den 21 februari 2020, kl. 08.00 har angivits att informationen i pressmeddelandet är av sådan art som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna hänvisning till MAR var felaktig. Informationen var inte av en sådan art som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.


Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

 

Göteborg den 21 februari 2020

 

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)
Org nr. 556676-4857
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg,
Tel: 031-774 11 00

 

För eventuella frågor kontakta:
Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13

 

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH). www.diadrom.se

Share this post on social media