Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ) drar tillbaka förslag om utdelning mot bakgrund av stora förändringar i beläggning

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ) drar tillbaka förslag om utdelning mot bakgrund av stora förändringar i beläggning

Styrelsen för Diadrom Holding AB har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning om totalt 0,80 (0,60) kr per aktie.

Styrelsens beslut har fattats mot bakgrund av stora förändringar i beläggningssituationen efter det att en nyckelkund pausat samtliga projekt med hänvisning till COVID-19. För mer information se pressmeddelande daterat 2020-03-20.

Diadroms finansiella ställning är mycket stark och den här åtgärden ger bolaget möjligheter att anpassa sig till den nya situationen samtidigt som man ökar satsningen på de egna produkterna.

 

Göteborg den 23 mars 2020

Henrik Fagrell, Styrelseordförande
Diadrom Holding AB (publ)
Org nr 556676-4857
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Henrik Fagrell, Styrelseordförande Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2020 kl. 08:30.

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH). www.diadrom.se

Share this post on social media