Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ) föreslår utdelning vid årsstämma onsdag den 30 juni 2021

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ) föreslår utdelning vid årsstämma onsdag den 30 juni 2021

 

Styrelsen föreslår årsstämman den 30 juni 2021 att av bolagets disponibla vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med totalt 1,40 kr per aktie (föregående år 0,00 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning. Utdelningen fördelas mellan en ordinarie utdelning om 0,90

(0,00) kr per aktie, samt en extra utdelning om 0,50 (0,00) kr per aktie. Den extra utdelningen motiveras med att styrelsen gör bedömningen att bolagets finansiella ställning är mycket god med hänsyn till dagens kapitalbehov. Verksamheten har även efter utdelningen en fortsatt stark finansiell beredskap och den totala utdelningen är i linje med utdelningspolicyn.

 

Styrelsens förslag om utdelning kommer att inkluderas i kallelsen till årsstämman som kommer att publiceras onsdag den 2 juni.

 

Göteborg den 1 juni 2021

 

 

 

Henrik Fagrell, Styrelseordförande

Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676-4857

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00

 

 

 

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Henrik Fagrell, Styrelseordförande Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10.

 

 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2021 kl. 12:00

 

 

 

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH) www.diadrom.se

Share this post on social media