Uppdatering av pressmeddelande från 28 maj 2019 kl. 15:15: DIADROM HOLDING AB (PUBL) förutser lägre resultat för andra kvartalet 2020

Uppdatering av pressmeddelande från 28 maj 2019 kl. 15:15: DIADROM HOLDING AB (PUBL) förutser lägre resultat för andra kvartalet 2020

Diadrom Holding AB (publ) (”Bolaget”), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, kommer redovisa ett lägre resultat för det andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period 2019.

Ledningen bedömer att rörelseresultatet kommer bli negativt för det andra kvartalet 2020 och uppgå till mellan -1,4 MSEK och -1,3 MSEK, jämfört med 2,1 MSEK motsvarande period 2019. Det sämre resultatet kan härledas till ökade personalkostnader efter avslutade anställningar.

Initialt bedömde ledningen att rörelseresultatet för det andra kvartalet 2020 skulle uppgå till mellan -0,8 MSEK och -0,6 MSEK.

Det lägre resultatet förklaras framförallt mot bakgrund av stora konsultneddragningar hos kund pga. den pågående COVID-19-pandemin som resulterat i en global avmattning inom fordonsindustrin.

Företaget förutser även en fortsatt svag efterfrågan under andra halvåret 2020 och resultatet för dessa kvartal förväntas bli lägre jämfört med motsvarande period 2019.

Alla siffror är preliminära och kommer att fastställas i Diadroms delårsrapport för perioden april – juni 2020. Delårsrapporten kommer enligt plan att publiceras den 28 augusti 2020.

Denna pressrelease har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Share this post on social media