• All
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team
 • Trade fairs & Conferences
 • Whitepapers

Henrik Fagrell, styrelseordförande i Diadrom Holding AB (publ) sedan 2019, har idag meddelat styrelsen sitt beslut att avgå som styrelseledamot och ordförande för bolaget. Henrik lämnar den första september. Styrelsen har beslutat att Fredrik Ljungberg därefter kliver in som styrelseordförande tills vidare.  Henrik Fagrell, styrelseordförande: ”Jag har...

Diadrom Software AB, a wholly-owned subsidiary of Diadrom Holding AB (publ), is a leading software company specializing in Autotech Diagnostics. We are proud to announce that we have successfully signed our first license agreement for the product Diadrom Encrypt in the field of cybersecurity. This...

Diadrom Software AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvaruföretag inom Diagnostik av Autotech, är stolta att meddela att vi har framgångsrikt tecknat den första licensavtalet för produkten Diadrom Encrypt inom cybersäkerhet. Detta är ytterligare en passerad milstolpe för Diadroms...

Enligt kallelsen publicerad den 28 februari 2023 i Svenska Dagbladet, Post och Inrikes tidningar,samt på bolagets hemsida, genomfördes den 30 mars 2023 årsstämman i Diadrom Holding AB (publ). Följande beslut fattades på årsstämman§  Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.§  Beslutades att godkänna styrelsens förslag...

Kallelse och dagordningAktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 mars 2023 kl 15:00. Vänligen notera att årsstämman kommer att hållas i Diadroms nya kontor på adressen Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg.Rätt att delta och anmälanAktieägare som vill delta...

On October 6 at 11.10 presents CEO Carl Johan Andersson the latest developments in the company at Redeye. The presentation is live broadcasted and can be followed at https://www.redeye.se/events/846237/redeye-theme-autotech where the replay and the presentations will be available afterwards.  For any questions about the content of the press release, contact:Carl Johan Andersson, CEO, Diadrom...

Den 6 oktober kl 11.10 presenterar vd Carl Johan Andersson den senaste utvecklingen i företaget på Redeye. Presentationen livesänds och kan följas på https://www.redeye.se/events/846237/redeye-theme-autotech där reprisen och presentationerna kommer att finnas tillgängliga i efterhand. För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen, kontakta:Carl Johan Andersson, VD, Diadrom...

Diadrom Systems AB*, som är ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har tecknat ett ramavtal för att leverera tjänster inom mjukvaruutveckling till HaleyTek.Ramavtalet avser tjänster i Sverige inom diagnostik av Autotech.”Diadrom erbjuder expertis och kompletterande produkter inom diagnostik...

Ordern avser en förstudie, på ca 100 000 SEK, för hur Diadroms egna produkt Diadrom Dolphin kan användas för att utgöra en del av den löpande automatiserade produktverifieringen. Detta för att stödja och effektivisera kundens arbete med DevOps och Continuous integration (CI). Diadrom Systems AB, ett...