Investor relations

Investor Relations General information

Diadrom Holding AB (publ) will continuously provide the financial market, investors and other stakeholders with accurate and objective information as the basis for a fair assessment of the company. The Financial reporting is in Swedish only.

 

Information channels
Diadrom Holding AB (publ) distributes all information that may affect the share price. Annual Reports, reports and press releases can be ordered from CFO Reka Fodor at e-mail reka.fodor@diadrom.se or phone +46-31-774 11 00.

 

Shareholder Contacts
Responsible for shareholder relations, financial information and shareholder meetings is CEO Carl Johan Andersson who can be contacted at e-mail: carl.johan.andersson@diadrom.se or phone +46-31-774 11 00.

 

Information policy

Diadrom Holding AB (publ) information policy (swedish), please see Informationspolicy Diadrom Holding AB (publ)

 

Articles of association

Do you want to read the articles of association? Please see Bolagsordning Diadrom Holding AB (publ)

 

First North Growth Market
First North Growth Market is an alternative market, operated by the different exchanges within NASDAQ OMX. It does not have the same legal status as a regulated market. Companies at First North Growth Market are regulated by the rules of First North Growth Market and not the legal requirements required for trading on a regulated market. An investment in a company traded on First North Growth  Market is more risky than an investment in a listed company. All companies whose shares are traded on First North have a Certified Adviser that oversees that the company complies with the rules of First North regarding releasing information to the market and investors. The Certified Adviser examines companies whose shares are admitted for trading at First North Growth Market. Stockholm Stock Exchange approves the application for admission to such trading.

 

Identification code (ISIN)
The Company’s ISIN code (identification code for the company’s shares) is SE0001606906

 

Certified Advisor
Partner Fondkommission AB (telefon +46 31 761 22 30, www.partnerfk.se) is the Certified Adviser of Diadrom on NASDAQ OMX First North

Calendar, Press Releases, Financial reports, prospectus / memorandum

Here are the calendar, press releases, financial reports and prospectuses / memoranda published in the last five (5) years. If you wish to subscribe to press releases and interim reports, please use the subscription form at the bottom of this page or send an email to info@diadrom.se with your email address.

financial Calendar

DELÅRSRAPPORT APRIL – JUNI 2023

25 AUGUSTI 2023

DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2023

27 OKTOBER 2023

Press releases

2022

Diadrom Systems AB*, som är ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har tecknat ett ramavtal
KVARTAL 2 (APRIL – JUNI) 2022 · Omsättningen uppgick till 17,4 (12,6) MSEK, en ökning med 4,8 MSEK· Rörelseresultatet
Ordern avser en förstudie, på ca 100 000 SEK, för hur Diadroms egna produkt Diadrom Dolphin kan användas för att utgöra
KVARTAL 1 (JANUARI – MARS) 2022§ Omsättningen uppgick till 18,3 (12,7) MSEK, en ökning med 5,6 MSEK§ Rörelseresultatet (EBIT)
Enligt kallelsen publicerad den 24 februari 2022 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar,samt på bolagets hemsida, genomfördes den 24
Diadrom Holding ABs (publ) årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida https://diadrom.se/investor-relations/#financial-reports
Kallelse och dagordningAktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 mars 2022 kl
KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) 2021§ Rörelsens intäkter uppgick till 17,2 (13,5) MSEK, en ökning med 3,7 MSEK§ Rörelseresultatet
Styrelsen föreslår årsstämman den 24 mars 2022 att av bolagets disponibla vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med
Diadrom Software AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvaruföretag inom Diagnostik av Autotech

Financial reports

Filter:
  • All
  • Interim reports
  • Annual Reports

2020

Bokslutskommuniké 2020
Delårsrapport perioden januari – september 2020
Delårsrapport perioden januari – juni 2020
Delårsrapport perioden januari – mars 2020

2019

Årsredovisning 2019
Bokslutskommuniké 2019
Delårsrapport perioden januari – september 2019
Delårsrapport perioden januari – juni 2019
Delårsrapport perioden januari – mars 2019

2018

Bokslutskommuniké 2020
Delårsrapport perioden januari – september 2020
Delårsrapport perioden januari – juni 2020
Delårsrapport perioden januari – mars 2020

2017

Årsredovisning 2019
Bokslutskommuniké 2019
Delårsrapport perioden januari – september 2019
Delårsrapport perioden januari – juni 2019
Delårsrapport perioden januari – mars 2019

2016

Bokslutskommuniké 2020
Delårsrapport perioden januari – september 2020
Delårsrapport perioden januari – juni 2020
Delårsrapport perioden januari – mars 2020

2015

Årsredovisning 2019
Bokslutskommuniké 2019
Delårsrapport perioden januari – september 2019
Delårsrapport perioden januari – juni 2019
Delårsrapport perioden januari – mars 2019

2014

Bokslutskommuniké 2020
Delårsrapport perioden januari – september 2020
Delårsrapport perioden januari – juni 2020
Delårsrapport perioden januari – mars 2020

Calendar

2021

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021 – 14 MAJ 2021
ÅRSSTÄMMA 2021 – 29 JUNI 2021
DELÅRSRAPPORT APRIL – JUNI 2021 – 27 AUGUSTI 2021
DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2021 – 29 OKTOBER 2021

PROSPECTUS / MEMORANDUM