Diadrom Holding: DIADROM erhåller betydande tilläggsorder från Nippon Seiki

Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har idag fått en betydande tilläggsorder till ett värde av ca 880 000 SEK från Nippon Seiki till affärsområdet Diadrom Software.

Tilläggsordern avser ett utvecklingsprojekt för att utöka stödet för bolagets produkt Diadrom Autotech Bootloader (DAB) till att även stödja GMSL2 chipset från Maxim Integrated Products Inc. Projektet kommer att initieras under andra kvartalet och planeras slutlevereras i tredje kvartalet 2020.

Diadrom har sedan tidigare erhållit ett utvecklingsprojekt så väl som licens på bolagets produkt Diadrom Autotech Bootloader (DAB) från Nippon Seiki för implementation i deras leverans av en head-up display (HUD), se pressrelease från 10 juni 2019.

"Diadrom har under flera år arbetat med Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) – och Infotainment-styrenheter som använder höghastighetslänken GMSL. Att nu utöka stödet i produkten Diadrom Autotech Bootloader till att även innefatta GMSL2 ser vi som en viktig del i vidareutvecklingen av produkten. Vi ser att detta är en teknik som kommer att användas i framtidens fordonsplattformar" säger Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ).

Ledningen i Diadrom bedömer att affären är strategiskt viktig.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Göteborg den 13 maj 2020

Carl Johan Andersson, VD

Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676-4857

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 17:30.

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH).  www.diadrom.se

Nippon Seiki (Europe) B.V är en av världens ledande leverantörer för fordonsindustrin med ett innovativt sortiment inom Driver Information Systems. Nippon Seikis infotainment moduler är kända för sin höga kvalitet och pålitlighet. Nippon Seiki är marknadsledande inom premium Head-Up Display, för mellan- och högsegmentbilmärken. Nippon Seiki (Europe) B.V grundades 2002 och är ett helägt dotterbolag till Nippon Seiki Co. Ltd., som är baserat i Nagaoka, Japan, och handlas på Tokyobörsen (ticker: TKO:7287). https://www.nippon-seiki.co.jp/global/

Diadrom Autotech Bootloader (https://diadrom.se/products-and-solutions/diadrom-autotech-bootloader/) är en fristående bootloader implementerad enligt ett PBL / SBL-koncept. Diadrom Autotech Bootloader hanterar både installationen av inbyggda system och möjliggör byte av mjukvarumodul genom mjukvarunedladdning.