Last week, I had the pleasure to present the current market trends (according to me) to the board of Diadrom Holding AB, and later to the co-workers of the subsidiaries, with a further discussion how the implications of our services and offers related to these...

Join us and find out at VECS (Vehicle Electronics & Connected Services) in Gothenburg on May 17-18, 2022....

Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 juni 2021 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Information med anledning av coronaviruset Med anledning av Coronaviruset (Covid -19) och risken för smittspridning genomförs årsstämman genom endast...

VD-KOMMENTARER Vi har inlett det nya året med ett positivt momentum. Det första kvartalet 2021 kännetecknades av en god efterfrågan på Diadroms lösningar, hög aktivitet och hög beläggning....

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020 FÖR DIADROM HOLDING AB (PUBL) KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) 2020 §  Omsättningen uppgick till 13,5 (15,7) MSEK, en minskning med 2,2 MSEK §  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,0 (1,6) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 15,0 (10,5) procent §  Resultat före skatt uppgick till 2,0 (1,6)...

Electrification & Electromobility impact on Diagnostics of Autotech  Background  The present trend of Electrification is one of the major technology developments for future powertrain in the automotive industry. Diadrom are involved in several customer projects which includes the transition from combustion engines to hybrid-, plug-in hybrid...