Huvudnyheter

Uppdatering av kallelse till årsstämma: Information om Certified Adviser tillagt. I övrigt inga förändringar. Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma [...]

Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma [...]

Bokslutskommuniké 2018

 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 FÖR DIADROM HOLDING AB (PUBL)   KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) [...]

Succé på CHARM 2019

Tack alla som besökte vår monter under tisdagen och onsdagen. Hittills har det [...]

#Diadrom på CHARM2019

På tisdag och onsdag, 5-6 Februari,  står Diadrom på CHARM 2019. Kom förbi Samhällsbyggnadshuset [...]

Merry Christmas & Happy New Year!

Merry Christmas & Happy New Year! Team Diadrom are looking forward to an [...]

Träffa Diadrom på Arbetsmarknadsdagarna DatE-IT och ZMART 2018

I november så kommer Diadrom finns på plats på både DatE-IT och ZMART. [...]

Diadrom: Reka Fodor utsedd till ny CFO

Göteborg den 31 oktober 2018 Diadrom: Reka Fodor utsedd till ny CFO Reka [...]

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2018

KVARTAL 3 (JULI – SEPTEMBER) 2018 Omsättningen uppgick till 10,6 (12,5) Mkr, en [...]

Extraordinära kostnader kommer att belasta tredje kvartalet

”Vi är i slutfasen av ett större och tekniskt avancerat projekt som stött på tekniska problem. Det är framför allt på hårdvarusidan där problem uppstått, vilket också lett till merarbete och förseningar på mjukvarusidan. Det är beklagligt men vi gör vårt yttersta för att komma till rätta med problemen snarast och utan skada för kund” säger Dr. Henrik Fagrell, VD Diadrom