Kommuniké årsstämma 2017 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Enligt kallelse publicerad 15 februari 2017 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 16 mars 2017 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ). Följande beslut fattades på årsstämman Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes. Beslutades att...

Årsredovisning 2016 finns att ladda hem under Investor Relations. Önskar du ett eget tryckt exemplar kan du skicka ett mail med din adress till info@diadrom.se eller kontakta oss på annat sätt....

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 mars 2017 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall: vara införd som aktieägare i...

Please visit the Swedish version for full news coverage or contact the management team for translation of the Swedish news. Please find the contact info at http://diadrom.se/en/om-oss/   Company description Diadrom is a software company offering services and products within diagnostics of Autotech. Autotech is developing rapidly due to...

Kvartal 3 (juli – september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,5 Mkr till 1,4 (0,9) Mkr. Rörelsemarginalen ökade med 3,9 procentenheter till 14,1 (10,2) procent Resultat före skatt uppgick till 1,4...

Just nu söker vi på Diadrom nya medarbetare. Projektledare och systemanalytiker Systemkonstruktörer Systemutvecklare Är du intresserad? Läs mer under vår karriärsida, den hittar du här!...

Kvartal 2 (april – juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,6 Mkr till 2,1 (0,5) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 16,9 (4,7) procent Resultat före skatt uppgick till 2,1 (0,5) Mkr Resultat...

Göteborg den 10 maj 2016 Diadrom visar upp erbjudanden inom kamerautveckling vid konferensen Elektronik i fordon Diadrom kommer för första gången officiellt visa upp erbjudanden inom utveckling av kamerateknik för fordonstillämpningar, vid konferensen Elektronik i fordon, Göteborg 11-12 maj. Den snabba utvecklingen av ”Advanced Driver Assistance Systems” (ADAS)...