Kvartal 1 (jan– mars) 2016 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr till 1,4 (2,5) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 12,8 (17,9) procent Resultat före skatt uppgick till 1,4 (2,5) Mkr Resultat efter skatt...

Kommuniké årsstämma 2016 Kommuniké årsstämma 2016 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)   Enligt kallelse publicerad 15 februari 2016 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 16 mars 2016 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ). Följande beslut fattades på årsstämman   Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern...

Årsredovisning 2015 finns att ladda upp under Investor Relations. Önskar du ett eget tryckt exemplar kan du skicka ett mail med din adress till info@diadrom.se eller kontakta oss på annat sätt....

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) onsdagen den 16 mars 2016 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:  vara införd som...

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 4 (oktober – december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 10,2 (20,5) procent Resultat före skatt uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Resultat...

Kvartal 3 (juli – september) 2015 Omsättningen uppgick till 8,5 (11,3) Mkr, en minskning med 2,8 Mkr eller 25 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,8 Mkr till 0,9 (1,7) Mkr. Rörelsemarginalen minskade med 5,0 procentenheter till 10,2 (15,2) procent Resultat före skatt uppgick till 0,9...

Kvartal 2 (april – juni) 2015 Omsättningen uppgick till 10,3 (13,4) Mkr, en minskning med 3,1 Mkr eller 23,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr till 0,5 (1,6) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 4,7 (11,7) procent Resultat före skatt uppgick till 0,5 (1,6) Mkr Resultat...

Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till 2,5 (2,8) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 17,9 (20,1) procent Resultat före skatt uppgick till 2,5 (2,9) Mkr Resultat efter skatt uppgick till...

Kommuniké årsstämma 2015 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Enligt kallelse publicerad 16 februari 2015 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar,samt bolagets hemsida, genomfördes 19 mars 2015 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ). Följande beslut fattades på årsstämman Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes. Beslutades...

Årsredovisning 2014 finns att ladda upp under Investor Relations. Önskar du ett eget tryckt exemplar kan du skicka ett mail med din adress till info@diadrom.se eller kontakta oss på annat sätt....