Kommuniké årsstämma 2019 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Enligt kallelse publicerad 14 februari 2019 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 14 mars 2019 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ). Följande beslut fattades på årsstämman Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes. Beslutades...

Årsredovisning 2018 finns att ladda hem under Investor Relations. Önskar du ett eget tryckt exemplar kan du skicka ett mail med din adress till info@diadrom.se. ...

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 mars 2019 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall: vara införd som aktieägare i...

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 mars 2019 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:   vara införd som aktieägare i...

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 FÖR DIADROM HOLDING AB (PUBL)   KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) 2018 Omsättningen uppgick till 17,3 (17,0) Mkr en ökning med 0,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,1 (2,8) Mkr en ökning med 0,3 Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 18,0 (16,7) procent Resultat före skatt uppgick till...

Tack alla som besökte vår monter under tisdagen och onsdagen. Hittills har det strömmat in över 70 jobb- och exjobbansökningar. Vi kommer under dagarna följa upp alla ansökningar och ser framemot att prata med er alla. Vi tackar även CHARMkommittén för ett väl genomfört arrangemang och ser framemot...

På tisdag och onsdag, 5-6 Februari,  står Diadrom på CHARM 2019. Kom förbi Samhällsbyggnadshuset (plats 45 i SB-huset) och träffa oss för att prata om t ex exjobb, Diagnostik av Autotech, mjukvaruutveckling eller hur det är att vara en Diadromare. Läs gärna mer om Diadrom på...

Merry Christmas & Happy New Year! Team Diadrom are looking forward to an exciting 2019 together with our great customers and partners!   Diadrom är det ledande mjukvarubolaget inom Diagnostik av Autotech Diadrom levererar produkter och tjänster inom diagnostik för Autotech och möjliggör därigenom för företag att realisera och...

I november så kommer Diadrom finns på plats på både DatE-IT och ZMART. Vi ser framemot att diskutera en massa teknik, uppsatser och karriärmöjligheter hos oss.   DatE-IT, Chalmers DatE-IT dagen riktar sig till studenter från Computer Engineering, Electrical Engineering och Information Technology. När? November 15, 2018 Var? EDIT-huset, Maskingränd 2, 412...

Göteborg den 31 oktober 2018 Diadrom: Reka Fodor utsedd till ny CFO Reka Fodor har utsetts till ny CFO i Diadrom Holding AB (publ) från 1 november 2018. Reka Fodor är idag redovisningschef i Diadrom sedan 1 mars i år. Hon har tidigare arbetat som auktoriserad revisor...