Delårsrapport perioden januari-juni 2017 Kvartal 2 (april – juni) 2017 Omsättningen uppgick till 16,8 (12,3) Mkr, en ökning med 4,5 Mkr eller 37,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) blev i princip oförändrat och uppgick till 2,1 (2,1) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 12,7 (16,9) procent Resultat före skatt uppgick...

Kommuniké årsstämma 2017 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Enligt kallelse publicerad 15 februari 2017 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 16 mars 2017 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ). Följande beslut fattades på årsstämman Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes. Beslutades att...

Årsredovisning 2016 finns att ladda hem under Investor Relations. Önskar du ett eget tryckt exemplar kan du skicka ett mail med din adress till info@diadrom.se eller kontakta oss på annat sätt....

Kommuniké årsstämma 2016 Kommuniké årsstämma 2016 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)   Enligt kallelse publicerad 15 februari 2016 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 16 mars 2016 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ). Följande beslut fattades på årsstämman   Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern...

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 4 (oktober – december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 10,2 (20,5) procent Resultat före skatt uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Resultat...

Kommuniké årsstämma 2015 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Enligt kallelse publicerad 16 februari 2015 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar,samt bolagets hemsida, genomfördes 19 mars 2015 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ). Följande beslut fattades på årsstämman Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes. Beslutades...

Bokslutskommuniké 2014 för Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 4 (oktober – december) 2014 Omsättningen uppgick till 14,8 (14,0) Mkr en ökning med 0,8 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,0 (0,8) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 20,5 (5,8) procent Resultat före skatt uppgick till 3,0 (0,9) Mkr Resultat...

Kommuniké årsstämma 2014 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Enligt kallelse publicerad 17 februari 2014 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 20 mars 2014 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ). Följande beslut fattades på årsstämman Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes. Beslutades...

Kvartal 4 Omsättningen uppgick till 14,0  (14,9) Mkr en minskning med 6 procent Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,8 (3,4) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 (22,5) procent Resultat före skatt uppgick till 0,9 (3,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick till 0,6 (2,7) Mkr Vinst per aktie uppgick...