Diadrom Software AB, a wholly owned subsidiary of Diadrom Holding AB (publ), is a leading software company in diagnostics of Autotech, has signed an agreement with Kvaser and joined Kvaser’s Technical Associate (TA) network. Kvaser is well known for  heir Controller Area Network (CAN) development...

Diadrom Software AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag inom diagnostik av Autotech, har idag tecknat ett icke-exklusivt partnerskap med INTLAND SOFTWARE GmbH som konsult- och teknisk partner för deras codeBeamer  Application Lifecycle Management (ALM) plattform....

Diadrom Software AB, a wholly owned subsidiary of Diadrom Holding AB (publ), is a leading software company in diagnostics of Autotech, has today signed a non-exclusive partnership with INTLAND SOFTWARE GmbH as a Consulting and Technical Partner for their codeBeamer Application Lifecycle Management (ALM) platform. The...

KVARTAL 3 (JULI – SEPTEMBER) 2020 Omsättningen uppgick till 7,7 (12,9) Mkr en minskning med 5,2 Mkr eller 40,3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskning med 2,3 Mkr till 0,0 (2,3) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till -0,3 (18,2) procent Resultat före skatt uppgick till 0,0 (2,3) Mkr Resultat...

KVARTAL 2 (APRIL – JUNI) 2020 Omsättningen uppgick till 7,5 (16,8) Mkr en minskning med 9,3 Mkr eller 55,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med -3,5 Mkr till -1,4 (2,1) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till -18,0 (12,8) procent Resultat före skatt uppgick till -1,4 (2,1) Mkr Resultat...

Uppdatering av pressmeddelande från 28 maj 2019 kl. 15:15: DIADROM HOLDING AB (PUBL) förutser lägre resultat för andra kvartalet 2020 Diadrom Holding AB (publ) (”Bolaget”), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, kommer redovisa ett lägre resultat för det andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period 2019. Ledningen bedömer att rörelseresultatet kommer bli...

DIADROM HOLDING AB (PUBL) förutser lägre resultat för andra kvartalet 2020   Diadrom Holding AB (publ) (”Bolaget”), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, kommer redovisa ett lägre resultat för det andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period 2019.   Ledningen bedömer att rörelseresultatet kommer...

DIADROM erhåller betydande tilläggsorder från Nippon Seiki   Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har idag fått en betydande tilläggsorder till ett värde av ca 880 000 SEK...

DIADROM HOLDING AB (PUBL) implementerar korttidsarbete Diadrom Holding AB (publ) har idag nått en överenskommelse med de berörda fackförbunden att införa korttidsarbete som innebär en minskning av arbetstiden för cirka 30 medarbetare. Korttidsarbetet innebär tillsvidare en minskning av arbetstiderna med 20-, 40- respektive 60 procent för...

DIADROM HOLDING AB (PUBL) förutser lägre resultat för första kvartalet 2020 Diadrom Holding AB (publ) (”Bolaget”), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, kommer med stor sannolikhet redovisa ett lägre resultat för det första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period 2019.   Ledningen bedömer...