Diadrom visar upp produkten Diadrom Dolphin vid konferensen Vehicle Electronics and Connected Services   Diadrom Systems AB, som är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), en ledande konsult- och systemleverantör inom diagnostik av Autotech, kommer att visa upp produkten Diadrom Dolphin vid konferensen Vehicle Electronics...

Göteborg 2017-05-04 Diadrom Holding AB (publ) genomför ägarspridning   Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ) (”Diadrom” eller ”Bolaget”) har i samråd med Bolagets största aktiva aktieägare beslutat att genomföra en ägarspridning i Diadrom (”Erbjudandet”). Erbjudandet består av maximalt 1 700 000 befintliga aktier inklusive övertilldelningsoption.   För att få en större...

Kvartal 1 2017 Omsättningen uppgick till 15,3 (10,6) Mkr en ökning med 4,7 Mkr eller 43 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,3 Mkr till 2,7 (1,4) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 18,0 (12,8) procent Resultat före skatt uppgick till 2,7 (1,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick...

Göteborg 2017-04-03 Diadrom får order inom automatiserad verifiering för global fordonsunderleverantör Diadrom Systems AB, som är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), en ledande konsult- och systemleverantör inom diagnostik av Autotech, fick idag en order på ett utvecklingsprojekt som dessutom innehåller en licens på bolagets...

Kommuniké årsstämma 2017 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Enligt kallelse publicerad 15 februari 2017 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 16 mars 2017 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ). Följande beslut fattades på årsstämman Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes. Beslutades att...

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 mars 2017 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall: vara införd som aktieägare i...

Kvartal 3 (juli – september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,5 Mkr till 1,4 (0,9) Mkr. Rörelsemarginalen ökade med 3,9 procentenheter till 14,1 (10,2) procent Resultat före skatt uppgick till 1,4...

Kvartal 2 (april – juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,6 Mkr till 2,1 (0,5) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 16,9 (4,7) procent Resultat före skatt uppgick till 2,1 (0,5) Mkr Resultat...

Göteborg den 10 maj 2016 Diadrom visar upp erbjudanden inom kamerautveckling vid konferensen Elektronik i fordon Diadrom kommer för första gången officiellt visa upp erbjudanden inom utveckling av kamerateknik för fordonstillämpningar, vid konferensen Elektronik i fordon, Göteborg 11-12 maj. Den snabba utvecklingen av ”Advanced Driver Assistance Systems” (ADAS)...