Rapporter

april 2020

februari 2020

oktober 2019

augusti 2019

april 2019

mars 2019

februari 2019

Uppdatering av kallelse till årsstämma: Information om Certified Adviser tillagt. I övrigt inga förändringar. Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ

2019-11-14T13:25:35+01:00

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma [...]

Uppdatering av kallelse till årsstämma: Information om Certified Adviser tillagt. I övrigt inga förändringar. Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ 2019-11-14T13:25:35+01:00

augusti 2018