VD-KOMMENTARER Vi har inlett det nya året med ett positivt momentum. Det första kvartalet 2021 kännetecknades av en god efterfrågan på Diadroms lösningar, hög aktivitet och hög beläggning....

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020 FÖR DIADROM HOLDING AB (PUBL) KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) 2020 §  Omsättningen uppgick till 13,5 (15,7) MSEK, en minskning med 2,2 MSEK §  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,0 (1,6) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 15,0 (10,5) procent §  Resultat före skatt uppgick till 2,0 (1,6)...

KVARTAL 3 (JULI – SEPTEMBER) 2020 Omsättningen uppgick till 7,7 (12,9) Mkr en minskning med 5,2 Mkr eller 40,3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskning med 2,3 Mkr till 0,0 (2,3) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till -0,3 (18,2) procent Resultat före skatt uppgick till 0,0 (2,3) Mkr Resultat...

KVARTAL 2 (APRIL – JUNI) 2020 Omsättningen uppgick till 7,5 (16,8) Mkr en minskning med 9,3 Mkr eller 55,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med -3,5 Mkr till -1,4 (2,1) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till -18,0 (12,8) procent Resultat före skatt uppgick till -1,4 (2,1) Mkr Resultat...

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019 FÖR DIADROM HOLDING AB (PUBL) KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) 2019 Omsättningen uppgick till 15,7 (17,3) Mkr en minskning med 1,6 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,6 (3,1) Mkr en minskning med 1,5 Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 10,5 (18,0) procent Resultat före skatt uppgick...

KVARTAL 3 (JULI – SEPTEMBER) 2019 • Omsättningen uppgick till 12,9 (10,6) Mkr en ökning med 2,3 Mkr eller 21,7 procent • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2,0 Mkr till 2,3 (0,3) Mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 18,2 (2,8) procent • Resultat före skatt uppgick till 2,3 (0,3) Mkr • Resultat...

KVARTAL 2 (APRIL – JUNI) 2019 • Omsättningen uppgick till 16,8 (15,0) Mkr en ökning med 1,8 Mkr eller 12,0 procent • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,1 Mkr till 2,1 (2,0) Mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 12,8 (13,7) procent • Resultat före skatt uppgick till 2,1 (2,0) Mkr • Resultat...

KVARTAL 1 (JANUARI – MARS) 2019 Omsättningen uppgick till 15,4 (14,8) Mkr en ökning med 0,6 Mkr eller 4 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,7 Mkr till 2,4 (1,7) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 15,3 (11,7) procent Resultat före skatt uppgick till 2,4 (1,7) Mkr Resultat...

Årsredovisning 2018 finns att ladda hem under Investor Relations. Önskar du ett eget tryckt exemplar kan du skicka ett mail med din adress till info@diadrom.se. ...

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 mars 2019 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall: vara införd som aktieägare i...