Rapporter

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018 finns att ladda hem under Investor Relations. Önskar du ett eget [...]

Uppdatering av kallelse till årsstämma: Information om Certified Adviser tillagt. I övrigt inga förändringar. Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma [...]

Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma [...]

Bokslutskommuniké 2018

 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 FÖR DIADROM HOLDING AB (PUBL)   KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) [...]

Delårsrapport perioden januari-september 2017

Kvartal 3 (juli – september) 2017 Omsättningen uppgick till 12,5 (10,1) Mkr, en [...]

Diadrom erhåller order på närmare 5 MSEK

Diadrom Systems AB, som är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), [...]

Delårsrapport perioden januari – mars 2017

Kvartal 1 2017 Omsättningen uppgick till 15,3 (10,6) Mkr en ökning med 4,7 [...]

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2016 finns att ladda hem under Investor Relations. Önskar du ett eget tryckt [...]

Förslag om disposition av bolagets vinst

Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 4 (oktober – december) 2016 [...]