Rapporter

17 04, 2014

Delårsrapport perioden januari-mars 2014

Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr [...]

20 03, 2014

Kommuniké årsstämma 2014

Kommuniké årsstämma 2014 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Enligt kallelse publicerad 17 februari [...]

7 03, 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013 finns att ladda upp under Investor Relations. Önskar du ett eget tryckt [...]

17 02, 2014

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Kallelse och dagordning Aktieägarna i [...]

14 02, 2014

Bokslutskommuniké 2013

Kvartal 4 Omsättningen uppgick till 14,0  (14,9) Mkr en minskning med 6 procent Rörelseresultatet [...]

18 10, 2013

Kvartal 3 (juli – september) 2013

Omsättningen uppgick till 11,5 (12,4) Mkr, en minskning med 0,9 Mkr eller 7 procent [...]

16 08, 2013

Delårsrapport perioden jan – juni 2013

Delårsrapport perioden januari-juni 2013 Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april – juni) [...]

19 04, 2013

Delårsrapport perioden januari – mars 2013

Kvartal 1 • Omsättningen uppgick till 15,8 (14,6) Mkr en ökning med 1,2 [...]

21 03, 2013

Kommuniké årsstämma 2013

Enligt kallelse publicerad 18 februari 2013 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, [...]

18 02, 2013

Kallelse årsstämma 2013 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma [...]