VD-KOMMENTARER Vi har inlett det nya året med ett positivt momentum. Det första kvartalet 2021 kännetecknades av en god efterfrågan på Diadroms lösningar, hög aktivitet och hög beläggning....

KVARTAL 3 (JULI – SEPTEMBER) 2020 Omsättningen uppgick till 7,7 (12,9) Mkr en minskning med 5,2 Mkr eller 40,3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskning med 2,3 Mkr till 0,0 (2,3) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till -0,3 (18,2) procent Resultat före skatt uppgick till 0,0 (2,3) Mkr Resultat...

DIADROM erhåller betydande tilläggsorder från Nippon Seiki   Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har idag fått en betydande tilläggsorder till ett värde av ca 880 000 SEK...

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019 FÖR DIADROM HOLDING AB (PUBL) KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) 2019 Omsättningen uppgick till 15,7 (17,3) Mkr en minskning med 1,6 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,6 (3,1) Mkr en minskning med 1,5 Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 10,5 (18,0) procent Resultat före skatt uppgick...

Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 mars 2020 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i...

KVARTAL 3 (JULI – SEPTEMBER) 2019 • Omsättningen uppgick till 12,9 (10,6) Mkr en ökning med 2,3 Mkr eller 21,7 procent • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2,0 Mkr till 2,3 (0,3) Mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 18,2 (2,8) procent • Resultat före skatt uppgick till 2,3 (0,3) Mkr • Resultat...

KVARTAL 2 (APRIL – JUNI) 2019 • Omsättningen uppgick till 16,8 (15,0) Mkr en ökning med 1,8 Mkr eller 12,0 procent • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,1 Mkr till 2,1 (2,0) Mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 12,8 (13,7) procent • Resultat före skatt uppgick till 2,1 (2,0) Mkr • Resultat...

Diadrom har erhållit en order på ett utvecklingsteam samt licenser på Diadrom Dolphin för att tillsammans med Semcon utveckla en aktiv säkerhetsmodul till en världsledande leverantör inom Transport as a Service (TaaS)   Diadrom Systems AB, ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik...