• All
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team
 • Trade fairs & Conferences
 • Whitepapers

KVARTAL 2 (APRIL – JUNI) 2023 ·         Nettoomsättningen ökade med 24,7 % till 21,7 (17,4) MSEK·         Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) minskade med 4,5 % och uppgick till 2,4 (2,6) MSEK, vilket gav en EBIT-marginal på 10,8 (14,8) %·         Rörelseresultatet före skatt (EBT) minskade med 2,0...

Henrik Fagrell, styrelseordförande i Diadrom Holding AB (publ) sedan 2019, har idag meddelat styrelsen sitt beslut att avgå som styrelseledamot och ordförande för bolaget. Henrik lämnar den första september. Styrelsen har beslutat att Fredrik Ljungberg därefter kliver in som styrelseordförande tills vidare.  Henrik Fagrell, styrelseordförande: ”Jag har...

Diadrom Software AB, a wholly-owned subsidiary of Diadrom Holding AB (publ), is a leading software company specializing in Autotech Diagnostics. We are proud to announce that we have successfully signed our first license agreement for the product Diadrom Encrypt in the field of cybersecurity. This...

Diadrom Software AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvaruföretag inom Diagnostik av Autotech, är stolta att meddela att vi har framgångsrikt tecknat den första licensavtalet för produkten Diadrom Encrypt inom cybersäkerhet. Detta är ytterligare en passerad milstolpe för Diadroms...

KVARTAL 1 (JANUARI - MARS) 2023§  Nettoomsättningen ökade med 20,0 % till 21,9 (18,3) MSEK§  Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) minskade med 18,2 % och uppgick till 4,1 (5,0) MSEK, vilket gav en EBIT-marginal på 18,7 (27,3) %§  Rörelseresultatet före skatt (EBT) minskade med 18,0...

Enligt kallelsen publicerad den 28 februari 2023 i Svenska Dagbladet, Post och Inrikes tidningar,samt på bolagets hemsida, genomfördes den 30 mars 2023 årsstämman i Diadrom Holding AB (publ). Följande beslut fattades på årsstämman§  Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.§  Beslutades att godkänna styrelsens förslag...

Diadrom's New Office Location – Step into the Future with Us! We are thrilled to announce that Diadrom has moved to a brand-new office location! As our team has grown and welcomed many incredible new colleagues over the years, we have outgrown our previous space. Our...

Diadrom Holding ABs (publ) årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida https://diadrom.se/investor-relations/#financial-reportsÅrsstämman planeras att hållas på torsdag den 30 mars 2023 kl. 15:00. Vänligen notera att årsstämman kommer att hållas i Diadroms nya kontor på adressen Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg. För eventuella...

KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) 2022§  Nettoomsättningen ökade med 18,5 % till 20,3 (17,1) MSEK§  Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) minskade med 16,8 % och uppgick till 3,5 (4,2) MSEK, vilket gav en EBIT-marginal på 17,0 (24,2) %§  Rörelseresultatet före skatt (EBT) minskade med 15,2...

Kallelse och dagordningAktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 mars 2023 kl 15:00. Vänligen notera att årsstämman kommer att hållas i Diadroms nya kontor på adressen Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg.Rätt att delta och anmälanAktieägare som vill delta...