The Newsroom

Read about the latest news, reports, information about activities, trade fairs and ongoing projects.

Public relations

2022

Diadrom would like to wish you a great start of 2022 and looking forward to kickstart the year with our customers, employees, and partners with launching

2021

2021-07-02 11:45 Harvest Data from your car?
OEMs within the automotive industry are moving more and more from being a source of solely physical products to becoming a service contributor who happens

Subscribe

TRADE FAIRS & conferences

Vehicle Electronics & Connected Services, Gothenburg Sweden

Tue, May 17 – Wed, May 18, 2022

News & Articles
(not related to IR)

 • All
 • Articles
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 mars 2017 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall: vara införd som aktieägare i...

Please visit the Swedish version for full news coverage or contact the management team for translation of the Swedish news. Please find the contact info at http://diadrom.se/en/om-oss/   Company description Diadrom is a software company offering services and products within diagnostics of Autotech. Autotech is developing rapidly due to...

Kvartal 3 (juli – september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,5 Mkr till 1,4 (0,9) Mkr. Rörelsemarginalen ökade med 3,9 procentenheter till 14,1 (10,2) procent Resultat före skatt uppgick till 1,4...

Just nu söker vi på Diadrom nya medarbetare. Projektledare och systemanalytiker Systemkonstruktörer Systemutvecklare Är du intresserad? Läs mer under vår karriärsida, den hittar du här!...

Kvartal 2 (april – juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,6 Mkr till 2,1 (0,5) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 16,9 (4,7) procent Resultat före skatt uppgick till 2,1 (0,5) Mkr Resultat...

Göteborg den 10 maj 2016 Diadrom visar upp erbjudanden inom kamerautveckling vid konferensen Elektronik i fordon Diadrom kommer för första gången officiellt visa upp erbjudanden inom utveckling av kamerateknik för fordonstillämpningar, vid konferensen Elektronik i fordon, Göteborg 11-12 maj. Den snabba utvecklingen av ”Advanced Driver Assistance Systems” (ADAS)...

Kvartal 1 (jan– mars) 2016 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr till 1,4 (2,5) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 12,8 (17,9) procent Resultat före skatt uppgick till 1,4 (2,5) Mkr Resultat efter skatt...

Kommuniké årsstämma 2016 Kommuniké årsstämma 2016 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)   Enligt kallelse publicerad 15 februari 2016 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 16 mars 2016 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ). Följande beslut fattades på årsstämman   Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern...

Årsredovisning 2015 finns att ladda upp under Investor Relations. Önskar du ett eget tryckt exemplar kan du skicka ett mail med din adress till info@diadrom.se eller kontakta oss på annat sätt....