The Newsroom

Read about the latest news, reports, information about activities, trade fairs and ongoing projects.

Public relations

2022

Diadrom would like to wish you a great start of 2022 and looking forward to kickstart the year with our customers, employees, and partners with launching

2021

2021-07-02 11:45 Harvest Data from your car?
OEMs within the automotive industry are moving more and more from being a source of solely physical products to becoming a service contributor who happens

Subscribe

TRADE FAIRS & conferences

Vehicle Electronics & Connected Services, Gothenburg Sweden

Tue, May 17 – Wed, May 18, 2022

News & Articles
(not related to IR)

 • All
 • Articles
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team

Enligt kallelse publicerad 18 februari 2013 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 21 mars 2013 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ). Följande beslut fattades på årsstämman Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes. Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till...

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 21 mars 2013 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall: 1. vara införd som...

Bokslutskommuniké 2012 för Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 4 • Omsättningen ökade med 9 procent till 14,9 (13,7) Mkr • Rörelseresultatet (EBIT) är oförändrat och uppgår till 3,4 (3,4) Mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 22,5 (24,9) procent • Resultat före skatt uppgick till 3,4 (3,5) Mkr • Resultat efter skatt uppgick...