The Newsroom

Read about the latest news, reports, information about activities, trade fairs and ongoing projects.

Public relations

2022

Diadrom would like to wish you a great start of 2022 and looking forward to kickstart the year with our customers, employees, and partners with launching

2021

2021-07-02 11:45 Harvest Data from your car?
OEMs within the automotive industry are moving more and more from being a source of solely physical products to becoming a service contributor who happens

Subscribe

TRADE FAIRS & conferences

Vehicle Electronics & Connected Services, Gothenburg Sweden

Tue, May 17 – Wed, May 18, 2022

News & Articles
(not related to IR)

 • All
 • Articles
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019 FÖR DIADROM HOLDING AB (PUBL) KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) 2019 Omsättningen uppgick till 15,7 (17,3) Mkr en minskning med 1,6 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,6 (3,1) Mkr en minskning med 1,5 Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 10,5 (18,0) procent Resultat före skatt uppgick...

Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 mars 2020 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i...

Diadrom välkomnar denna vecka LIA-studenterna Oscar Korteniemi och Andreas Lindman. Oscar och Andreas studerar till Account manager digital solutions på IHM Business School och har valt Diadrom för sin första kurs i Lärande i arbetet (LIA). LIA innebär att en del av utbildningen är förlagd...

Diadrom Holding AB (publ) (”Bolaget”), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, kommer med stor sannolikhet redovisa ett lägre resultat under fjärde kvartalet 2019 jämfört med motsvarande period 2018.     Ledingen bedömer att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2019 kommer att uppgå till mellan 1,1-1,7 MSEK, jämfört med 3,1 MSEK motsvarande period...

André har tidigare jobbat som konsult på Amadeus med backend-utvecklare där han främst utvecklat i C++....

Philip har tidigare jobbat på Astecon AB för Ericsson som systemutvecklare och har främst jobbat med backend-utveckling i C++....

KVARTAL 3 (JULI – SEPTEMBER) 2019 • Omsättningen uppgick till 12,9 (10,6) Mkr en ökning med 2,3 Mkr eller 21,7 procent • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2,0 Mkr till 2,3 (0,3) Mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 18,2 (2,8) procent • Resultat före skatt uppgick till 2,3 (0,3) Mkr • Resultat...